Методична робота з педагогічними кадрами на 2019-2020 н.р.

Методична проблема закладу:

«Створення інноваційного середовища у навчало-виховному процесі як ефективна умова всебічного розвитку особистості дитини»

Методична робота в КРЦДЮТ – це система цілеспрямованого професійного зростання керівників дитячих творчих колективів, яка базується на досягненнях психолого-педагогічної науки і перспективного педагогічного досвіду, орієнтована на постійне примноження педагогами теоретичних знань та практичних навичок і вмінь з метою підвищення рівня професійної компетентності та підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому.

Мета методичної служби – стимулювання розвитку педагогічної творчості.

Основні завдання методичної роботи в 2019-2020 н.р. є:

- забезпечення високої якості роботи шляхом впровадження інноваційних програм та передових педагогічних технологій;

- організувати роботу КРЦДЮТ з проблеми «Створення інноваційного середовища у навчало-виховному процесі як ефективна умова всебічного розвитку особистості дитини»;

- розвивати мережу гуртків за рахунок додаткових джерел фінансування;

- розширювати дослідницько-експериментальну діяльность у гуртках;

- удосконалення веб-сайту КРЦДЮТ;

- подати матеріали з досвіду роботи к/г художньо-естетичного напряму на конкурс «Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка-2018».

- прогнозування та планування діяльності КРЦДЮТ;

- проблемно-орієнтований аналіз стану НВП;

- дослідження освітніх потреб суспільства;

- виявлення, вивчення, оцінка педагогічного досвіду в КРЦДЮТ;

- узагальнення та розповсюдження ППД;

- надання підтримки педагогам з питань додаткової освіти.

Основні напрями діяльності методичної служби КРЦДЮТ:

1. Оптимізація структури методичної роботи закладу.

2. Оновлення програмно-методичного забезпечення навчального процесу.

3. Вивчення рівня професійної підготовки педагогів, їх професійних проблем і потреб.

4. Організація діяльності щодо підвищення кваліфікації педагогів.

5. Впровадження в практику діяльності ЦДЮТ досягнень науки та передового педагогічного досвіду.

6. Надання консультативної допомоги педагогам з питань організації НВП в дитячих творчих колективах.

7. Керівництво роботою МО педагогів за сформованими в ЦДЮТ напрямками діяльності.

8. Вивчення, узагальнення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду.

Зміст діяльності методичної служби ЦДЮТ

( визначається у відповідності до цільових завдань розвитку і характеру запланованих нововведень)

ü Програмно-методичне забезпечення стратегічних напрямків діяльності ЦДЮТ.

ü Надання методичних рекомендацій педагогам з питань організації НВП, плануванню ,звітності ,складанню навчальних програм.

ü Розробка рекомендацій для педагогів, дітей та батьків.

ü Вивчення форм,методів та технологій позашкільної освіти,адаптація їх до умов ЦДЮТ.

ü Розробка та створення навчально-методичних матеріалів.

ü Створення проектів спільної діяльності ЦДЮТ та загальноосвітніх шкіл Кагарлицького району м.Кагарлик.

ü Створення інформаційного банку навчально-методичних матеріалів.

Склад науково – методичної ради:

Голова ради: Васильчук Т.О.. – директор КРЦДЮТ;

Заступник голови: Васильчук Т.О. – методист КРЦДЮТ;

Секретар: Стеценко І.П. – методист КРЦДЮТ.

Члени науково – методичної ради:

Коваль Л.С. голова методичного об’єднання керівників гуртків гуманітарного напрямку;

Неграш С.В. голова методичного об’єднання керівників гуртків з науково-технічного напрямку;

Ільченко І.В. голова методичного об’єднання керівників гуртків художньо – естетичного напрямку;

Горпиненко Н.Ф. голова методичного об’єднання декоративно-вжиткового напрямку.

Структура методичних підрозділів Кагарлицького районного центру дитячої та юнацької творчості

Методичне об’єднання керівників гуртків з науково-технічного напрямку

Голова: Неграш С.В. Керівник гуртка «Майстер ПК»

Секретар: Шамрай Ю.В. керівник гуртка «Фото»

Склад МО: Ільченко Г.А., Верхградський А.М.

Методичне об’єднання керівників гуртків з гуманітарного напрямку

Голова: Коваль Л.С. Керівник студії комплексного розвитку дошкільнят «Малючок»

Секретар: Артеменко С.М. Керівник гуртка «Англійська мова»

Склад МО: Коваль Л.П., Стеценко І.П.

Методичне об’єднання керівників гуртків художньо-естетичного напрямку

Голова: Ільченко І.В. Керівник духового оркестру

Секретар: Лісовенко Л.І. Керівник студії образотворчого мистецтва

Склад МО: Родина Б.М., Волошин О.М., Німенко В.А., Андріївська Т.В..

Методичне об’єднання керівників гуртків декоративно-вжиткового напрямку

Голова: Горпиненко Н.Ф. Керівник гуртка «Бісероплетіння»

Секретар: Ряснюк Н.О.. Керівник гуртка «Чарівний клубок»

Склад МО: Раснюк Н.О

Циклограма діяльності методичного кабінету

ПОНЕДІЛОК

І- інструктивно-методична нарада

ІІ- індивідуальні та групові консультації для керівників гуртків КРЦДЮТ

ІІІ- відвідування занять керівників гуртків КРЦДЮТ на базі ЗОШ

ІV- відвідування занять керівників гуртків КРЦДЮТ

ВІВТОРОК

І- засідання педагогічної ради

ІІ- засіданні науково-методичної ради

ІІІ- психолого-педагогічні семінари, семінари – практикум для керівників гуртків

ІV- індивідуальне консультування керівників гуртків

СЕРЕДА

І- нарада при директору

ІІ- засідання методичного об’єднання з гуманітарного напрямку

ІІІ- відвідування занять керівників гуртків КРЦДЮТ

ІV- групові консультації для керівників гуртків КРЦДЮТ

ЧЕТВЕР

І- підготовка довідкових, аналітичних матеріалів

ІІ- засідання методичного об’єднання з науково-технічного напрямку

ІІІ- співбесіди з головами методичних об’єднань про поліпшення навчально-методичної роботи

ІV- день роботи методиста з виховної роботи та педагога-організатора

П’ЯТНИЦЯ

І- засідання школи передового педагогічного досвіду

ІІ- засідання методичного об’єднання художньо-естетичного та декоративно-вжиткового напряму

ІІІ- засідання школи молодого педагога

IV- робота з батьками

Кiлькiсть переглядiв: 989